Skip to main content

Branntetting

Branntetting av gjennomføringer begrenser brann- og røykspredning ved en eventuell brann og er med på å redde liv. Hull etter trekking av kabler, rør og ventilasjon tettes med godkjente branntetteprodukter på en forskriftsmessig måte.

Slurv, unøyaktigheter og bruk av feil produkter kan føre til lekkasje av farlige røykgasser fra en branncelle (f.eks. leilighet) til en annen. Oslo Brannsikring utfører og dokumenterer branntetting i alle typer av konstruksjoner. Branntettingsproduktene ivaretar i tillegg dagens høye krav til lyddempning, samt at våre produkter er BREEAM-sertifisert og miljøgodkjente.