Skip to main content

Brannoppgradering av gamle bygårder

I Oslo er det mer enn 3000 såkalte 1890-gårder. Oslo kommune har fattet et vedtak om brannteknisk tilstandsanalyse, brannverntilsyn, av disse og Oslo brannsikring utfører og dokumenterer alle nødvendige arbeider i forbindelse med oppgradering av brannsikkerheten etter slike tilsyn.

Dette kan være snakk om bygningsmessig brannvern i alle former, men vi har spesielt god erfaring med utskiftning av gamle ærverdige trapperomsdører for å ivareta det opprinnelige uttrykket i oppgangen samtidig med at brannsikkerheten blir oppgradert til et tilfredsstillende nivå.
Vi samarbeider med Jømna Brug som er en av de ledende produsentene av store branndører i tre i Norge.

En annen utfordring i gamle bygårder er ofte etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje. Vanlige arbeider i disse tilfellene er å kle hele taket med brannhemmende gipsplater for å hindre at en brann i kjellerboder osv. umiddelbart sprer seg via treverket i det gamle etasjeskillet. Slik sikrer vi liv og verdier i gamle bygårder.