Skip to main content

Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner

Stål er mye brukt som bærende bygningsmateriale, men har dessverre dårlige branntekniske egenskaper.

Allerede ved 500 grader halveres bæreevnen til stål, og under et normalt brannforløp vil man oppnå 500 grader etter ca. 7-10 minutter. For å oppnå nødvendig brannmotstand og sikre bæreevnen i slike situasjoner, altså for å øke tiden før stålets bæreevne reduseres, er det viktig at stålkonstruksjonen blir beskyttet.

Brannisolering av stålkonstruksjoner

Stålet beskyttes med mineralullplater i varierende tykkelse som sveises fast til stålet.

Konstruksjonen befinner seg ofte inne i vegger eller i sjakter, alternativt kles den inn med plater eller annet.

Brannmaling av stålkonstruksjoner

Stålet beskyttes ved bruk av spesialmaling som påføres i bestemte tykkelser avhengig av beskyttelsesgrad.

Malingen eser ut ved varmepåkjenning og danner en isolerende hinne på opptil flere centimeter tykkelse. Denne hinnen reduserer varmepåkjenningen av stålet. Brannmaling brukes der hvor stålkonstruksjonene er synlige i bygget.