Skip to main content

Sophie Radich skole klar for å ta imot elever

Sophie Radich skole i Lillestrøm er en stor og moderne massivtreskole som fra januar 2023 tar imot 720 elever og 100 lærere etter at Oslo Brannsikring og mange andre har gjort en jobb for Kruse Smith.

Sofie Radich skole er et hybridbygg i tre etasjer med mye massivtre. I tillegg til å be om massivtre, har Lillestrøm kommune ønsket seg et skolebygg med gode miljøegenskaper. Prosjektet har hatt krav om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referanseprosjekt. Både tak og utomhusområde er bygget for å håndtere og fordrøye nedbør, med sedumbeplantning på taket og blant annet en lang overvannskanal som går gjennom hele prosjektet.

Våre tjenester

Legg igjen et svar