Brannisolering

Brannisolering

SERVICE OVERVIEW

Stål er mye brukt som bærende bygningsmateriale, men har dårlige branntekniske egenskaper. Allerede ved 500 grader halveres bæreevnen til stål. Under et normalt branntilløp vil man oppnå 500 grader etter ca. 7-10 minutter. For å sikre bæreevnen i slike situasjoner brannisolerer Oslo brannsikring stålet med mineralullplater som gir nødvendig brannmotstand.

Ta gjerne kontakt allerede i prosjekteringsfasen for å ivareta plassbehovet rundt stålkonstruksjoner. Oslo brannsikring ser dessverre alt for ofte at dette ikke blir godt nok ivaretatt i prosjekteringsfasen.