Skip to main content

Om Oslo Brannsikring

Oslo Brannsikring AS ble stiftet i 2003 og har i nærmere 20 år vært en trygg og sikker aktør for utallige samarbeidspartnere, alt fra enkeltpersoner og små sameier, via borettslag og næringsdrivende til kommuner, sykehus og store entreprenørselskaper. Vårt nedslagsfelt er stor-Oslo, men vi tar også oppdrag andre steder i landet.

Oslo Brannsikring har i dag ca 40 faste ansatte, blant annet faglærte tømrere, murere og andre med spesialkompetanse på brannvern. Vi stiller høye krav til oss selv når det kommer utførelse, kvalitet og fremfor alt kundeopplevelse.

Oslo Brannsikring er naturligvis medlem av Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, som er Norges største medlemsorganisasjon innen brannfaget.

Oslo Brannsikring utfører alle typer oppdrag som ivaretar brannsikkerheten i bygget ditt, og har to særskilte forretningsområder innen passiv brannsikring:

Nybygg

Oppføring av nye bygg har en lang rekke forskriftskrav knyttet til brannsikkerhet. Disse kravene handler i stor grad om å unngå eller redusere brannsmitte fra en branncelle (f.eks. leilighet, hotellrom, etasje, klasserom osv) til en annen. Derfor må alle gjennomføringer (rør, ventilasjon og ledninger) være fagmessig branntettet av kvalifisert personell.

Under oppføring av nybygg er det også avgjørende at konstruksjoner av stål brannisoleres slik at de ikke mister sin styrke når de blir utsatt for brann. Brannisolering av stål, betong og treverk er vårt spesialområde, i tillegg til branntetting av gjennomføringer.

Eksisterende bygg

Borettslag, sameier, bygårder og rekkehus bør gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse. Dette skjer gjerne etter at det kommunale brannvesenet har utført tilsyn og ofte gitt pålegg om utbedringer av brannsikkerheten i bygget.

Det varierer hva den branntekniske oppgraderingen inneholder, men for gamle bygårder (for eksempel 1890-gårder i Oslo) er det ofte snakk om oppgradering av kjellertak og trappeoppganger, mens det i andre bygårder kan være snakk om å erstatte opprinnelige dører til leilighetene med godkjente branndører.

Vi sikrer liv og verdier og er eksperter på

Branntetting

Branndører

Brannvinduer

Oppgradering av brannsikkerhet

Brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner

Brannoppgradering av gamle bygårder