Nyheter

Ny elbil til Oslo Brannsikring

Ny elbil til Oslo Brannsikring

 Vi støtter opp om ett av de tiltakene som er mest effektiv for å redusere luftforurensning og støyplager ved å starte utskifting av bilparken til større grad av elektriske biler. Vårt mål er å skifte ut de gamle dieselvarebilene med nye elektriske varebiler når behovene dukker opp i årene som…

Rammeavtale med Boligbygg Oslo KF

Rammeavtale med Boligbygg Oslo KF

Oslo Brannsikring har inngått en rammeavtale med Boligbygg Oslo KF om branntetting og tilhørende arbeider. Boligbygg eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.Med til sammen 11000 boliger og en million kvadratmeter boligareal er det boliger i alle bydeler, fra verneverdige 1890-gårder til moderne bygg.Vi er stolt og glad for…

Ullern flerbrukshall

Ullern flerbrukshall

Oslo Brannsikring  leverer passiv brannsikring for Kruse Smith entreprenør Oslo Brannsikring skal levere passiv brannsikring i Ullern flerbrukshall for Kruse Smith entreprenør. Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby her.

Ny Prosjektleder hos Oslo Brannsikring

Ny Prosjektleder hos Oslo Brannsikring

Ny prosjektleder hos Oslo Brannsikring Bent Andersen har jobbet i Oslo Brannsikring siden 2003 og har i de senere årene fungert som formann i nybyggavdelingen. Nå har Bent takket ja til stilling som prosjektleder nybygg. Bent vil jobbe tett med avdelingsleder Tom Scott for å drive nybyggavdeling videre. Les mer…