Ny Prosjektleder hos Oslo Brannsikring

2896
Ny Prosjektleder hos Oslo Brannsikring

Ny prosjektleder hos Oslo Brannsikring

Bent Andersen har jobbet i Oslo Brannsikring siden 2003 og har i de senere årene fungert som formann i nybyggavdelingen.
Nå har Bent takket ja til stilling som prosjektleder nybygg.
Bent vil jobbe tett med avdelingsleder Tom Scott for å drive nybyggavdeling videre.

Les mer om oss og våre ansatte.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)