Skip to main content

En nestor trer tilbake

For 20 år siden var Jon Berntsen med på å starte Oslo Brannsikring AS

Etter 20 år med moro på jobb inkludert både opp- og nedturer har Jon funnet ut at tiden er inne for å gå inn i pensjonistenes rekker.

I Oslo Brannsikring har det definitivt vært flest oppturer med en gradvis økning av omsetning og ansatte til dagens 47 ansatte. At firmaet hele perioden har vært en god arbeidsplass vitner kontinuiteten om, ettersom hele 8 ansatte (inkludert Jon) har 15 eller flere års fartstid i firmaet. Jon har, med sitt vesen og sin væremåte, en stor del av æren for dette.

Jon startet yrkeslivet som elektriker og etter noen år var han på plass i brannsikringsbransjen hvor han ble værende resten av yrkeslivet. De siste årene har Jon spesialisert seg på branndører, og det er ikke få borettslag, bygårder eller leilighetsbygg i Oslo som har nytt godt av Jons kompetanse de senere årene.
‘’Det Jon ikke vet om brannsikring er ikke verdt å vite’’ uttalte en kollega fra en konkurrent for en tid tilbake. Det er mye mer enn et snev av sannhet i dette utsagnet, og heldigvis har Jon vært veldig flink til å overføre sin kunnskap til sine kolleger. Dermed ligger det an til at Oslo Brannsikring skal klare seg godt også etter at Jon ikke lengre kommer til kontoret hver dag.

Vi ønsker Jon lykke til som pensjonist, og vi vet at du gleder deg til en laaang sommer på hytta i Halden.