Tjenester

Nærbilde av noen prosjekttegninger og en hvit vernehjelm

Tjenester

Oslo brannsikring leverer et bredt utvalg av tjenester både innenfor nye -og eksisterende bygg. Passiv brannsikring er aktuelt for alle bygg fra de etableres og gjennom hele byggets livsløp. Hovedformålet med passiv brannsikring er at brann og røyk ikke skal kunne bre seg raskt gjennom bygget for å ivareta sikker rømning, og minimering av skade om uhellet er ute. 

Ved å ivareta passiv brannsikring slik som branntetting, branndører, brannisolering, brannmaling etc. i brannskillende og bærende konstruksjoner oppnår man nettopp dette. Vi benytter oss kun av veldokumenterte produkter som leveres av samarbeidspartnere med lang erfaring innenfor respektivt felt. Oslo Brannsikring sine prosjektledere har til sammen over 100 års erfaring innenfor passiv brannsikring, og stiller gjerne opp for en uforpliktende prat.