Branntetting

Branntetting

SERVICE OVERVIEW

Branntetting begrenser brann- og røykspredning ved en eventuell brann og er med på å redde liv. Oslo Brannsikring utfører og dokumenterer branntetting i alle typer av konstruksjoner. Vi benytter kun veldokumenterte produkter innen branntetting via vårt medlemskap i Protecta. Branntettingsproduktene ivaretar i tillegg dagens høye krav til lyddempning, samt at flere av våre produkter er BREEAM sertifisert.

Vår Partner