Brannmaling

Brannmaling

SERVICE OVERVIEW

Brannmaling kan benyttes som alternativ til brannisolering av stål eller trekonstruksjoner for å tilfredsstille brannkravet. Denne formen for passiv brannsikring blir benyttet på runde stålsøyler eller der det av estetiske grunner er ønskelig med synlig stål. Oslo brannsikring utfører og dokumenterer brannmaling av både stål og treverk.

Ved brannmaling er det påkrevd minimum 3 cm klaring for at malingen skal kunne ekspandere og ivareta brannkravet.

Vår Partner